Căn hộ Emerald Celadon City quận Tân Phú

🟩  Phân khu 𝙀𝙈𝙀𝙍𝘼𝙇𝘿 (Đã bàn giao 2020) :

🔹 Căn hộ 𝟱𝟯𝗺𝟮, 𝟭𝗣𝗡, 𝟭𝗪𝗖: 2.63 tỷ – 2,8 tỷ

🔹 Căn hộ 𝟲𝟯𝗺𝟮, 𝟮𝗣𝗡, 𝟭𝗪𝗖: 3.25 tỷ – 3,5 tỷ

🔹 Căn hộ 𝟳𝟭𝗺𝟮, 𝟮𝗣𝗡, 𝟮𝗪𝗖: 3,6 tỷ – 4 tỷ

🔹 Căn hộ 𝟖𝟒𝗺𝟮, 𝟮𝗣𝗡 + 𝟮𝗪𝗖 𝟏 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨 : 4,35 tỷ – 4,7 tỷ

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263