Lưu trữ Bình Định - Mua Bán Tốt

Hiển thị tất cả 20 kết quả

Bình Định

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Quy Nhơn - Bình Định

Bán hàng

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Nhơn Hội New City - Quy Nhơn

Đang bán

Diện tích: 80m2

Giá: 3.2 tỷ

Nhơn Hội New City - Quy Nhơn

Đang bán

Diện tích: 80m2

Giá: 3.2 tỷ

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Diện tích: 80m2

Giá: 3.2 tỷ

Quy Nhơn - Bình Định

Đang bán

Quy Nhơn-Bình Định

Đang bán

Diện tích: 80m2( 5mx16m)

Giá: 3.2 tỷ/ nền

Quy Nhơn - Bình Định

Đang mở bán

Quy Nhơn - Bình Định

Đang mở bán

Diện tích: 80m2

Quy Nhơn - Bình Định

Đang mở bán

Diện tích: 5mx16m ,7mx18m

Giá: 2,5 tỷ / nền