Hiển thị 1–16 của 31 kết quả

Bán Đất

Xã Lương Hòa - Bến Lức

Đang bán

Diện tích: 7000m2

Giá: 5 tỷ

Đang bán

Diện tích: 80 m2

Giá: 1,5 tỷ

Đang Bán

Diện tích: 160m2 (8x20)

Giá: 18 tr/m2

Đang bán

Diện tích: 310,4m2 (5,11x63)

Giá: 675 triệu

Đang bán

Diện tích: 313m2 (5,09x65,79)

Giá: 675 triệu

Đang bán

Diện tích: 336,1m2 (5,11x64,78)

Giá: 675 triệu

Đang bán

Diện tích: 321,3m2 (5,09x63,88)

Giá: 675 triệu

Đang bán

Diện tích: 317,3m2 (5,11x62,98)

Giá: 675 triệu

Đang bán

Diện tích: 308,3m2 (5,11x61,19)

Giá: 669 triệu

Đang bán

Diện tích: 308,3m2 (5,11x61,19)

Giá: 669 triệu

Đang bán

Diện tích: 303,5m2 (5,1x60,3)

Giá: 669 triệu

Đang bán

Diện tích: 296,1m2 (5,1x56,69)

Giá: 669 triệu

0909090263