Event The Beverly Vinhomes Grand Park

Event The Beverly 19/2: Hái lộc đầu năm – Đón xuân chất Mỹ

🌟 Địa điểm: Sàn Giao dịch Vinhomes – Tầng 3, Vincom Mega Mall Thảo Điền, TP. Thủ Đức

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263