mở bán dinh thự The Rivus Elie Saab Thủ Đức

💥 Phát triển dự án: Masterise Homes
💥 Quảng lý dự án : Mace
💥 Thiết kế kiến trúc & cảnh quan: Atkins
💥 Thiết kế kết cấu, hệ thống cơ khí, ánh sáng Aurecon
💥 Thiết kế nội thất: AB Concepts, HBA Aurecon
💥 Nhà thầu xây dựng: Delta

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263