Phân khu Florida 1 Novaworld Phan Thiết

🎗Voucher định danh lên đến 199 triệu

🎗 Cam kết thuê 24 tháng 840 triệu

🎗 Sở hữu bộ siêu tập đa dạng 5%

🎗 Cổ đông NVL lên đến 5%

🎗 Novaloyalty 5%

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263