Shophouse Urban Green Thủ Đức

🛑🛑 SHOPHOUSE URBAN GREEN

Diện tích 120 – 340m2. Giá dự kiến x2 căn hộ, ký spa 50, dự kiến hỗ trợ tiền thuê 3 năm đầu

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263