The Aston Luxury Residence Căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài mặt biển Nha Trang

🌀The Aston Luxury Residence Căn hộ cao cấp SỞ HỮU LÂU DÀI view biển và sông Nha Trang.

Vị trí: Gần cầu Trần Phú, MT Trần Phú và đường xóm Cồn, P. Xương Huân, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263