Vị trí trung tâm The Global City chủ đầu tư Masterise Homes

🗺𝐕ị 𝐭𝐫í 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭â𝐦 𝐓𝐏 𝐓𝐡ủ Đứ𝐜 : The Gloabal nằm ở khu vực phường An Phú, một trong số các trung tâm đã phát triển của TP thủ đức tiếp giáp với Q1, Thạch Mỹ Lợi – Trung tâm hành chính Thủ Đức, Thảo Điền.

Đặt Chỗ (Mua Bán Tốt cùng đồng hành cùng Nhà Đầu Tư)

0909090263