vi tri dat nen lien ke du an The Global city

ĐẤT NỀN Xem Nhiều

Đất nền có sổ

Diện tích: 300m2 (15x20)

: Hướng Đông

Giá: 45 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 300m2 (15x20)

: Hướng Đông

Giá: 45 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 100m2 (5x20)

: Hướng Đông

Giá: 15,5 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 200m2 (10x20)

: Hướng Nam

Giá: 30 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 200m2 (10x20)

: Hướng Nam

Giá: 30 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 200m2 (10x20)

: Hướng Nam

Giá: 59,044 tỷ

dat nen quan 2
vi tri dat nen lien ke global city
dat nen quan 2
vi tri dat nen lien ke global city

Đất nền Liền Kề The Global City

Đất nền có sổ

Diện tích: 300m2 (15x20)

: Hướng Đông

Giá: 45 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 300m2 (15x20)

: Hướng Đông

Giá: 45 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 100m2 (5x20)

: Hướng Đông

Giá: 15,5 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 200m2 (10x20)

: Hướng Nam

Giá: 30 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 200m2 (10x20)

: Hướng Nam

Giá: 30 tỷ

Đất nền có sổ

Diện tích: 200m2 (10x20)

: Hướng Nam

Giá: 59,044 tỷ

vi tri dat nen lien ke du an The Global city khu tai dinh cu
dat nen quan 2
vi tri dat nen lien ke du an The Global city khu tai dinh cu
dat nen quan 2